Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren. Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy. Sluiten

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking (gegevensbeheerder), VOF Leybaert Wines, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens én de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( Europese wetgeving GDPR van 25 mei 2018).

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, eigen reclame en/of marketingdoeleinden, het opsturen van facturatie - en verzendingskosten. De verzamelde gegevens zijn verkregen via toestemming en worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Facturatiegegevens worden omwille van boekhoudkundige redenen bijgehouden voor de wettelijk verplichte aangifte en worden ook enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Alle facturatiegegevens, zijnde naam, adres en eventueel mailadres bij online bestelling worden bijgehouden in het facturatieprogramma 'Admisol' en worden ook enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. De verkregen gegevens worden elektronisch bewaard totdat u als klant vraagt om deze te verwijderen via het stopzetten van uw account via niels@leybaertwines.be. De gegevens worden vervolgens verwijderd binnen de termijn van een maand.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage (dataportabiliteit) en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VOF Leybaert Wines, Hoogboomsteenweg 165, 2950 Kapellen of niels@leybaertwines.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens binnen een maand. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot VOF Leybaert Wines, Hoogboomsteenweg 165, 2950 Kapellen of niels@leybaertwines.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. VOF leybaert Wines houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op niels@leybaertwines.be

Leybaert Wines maakt voor het verzenden van bestellingen gebruik van verschillende deliveryservices. Leybaert Wines treedt in deze op als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens die de verwerker (BPost, DHL, Myparcel) verkrijgt worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn, namelijk het leveren op een adres van de gemaakte bestelling op vraag van de besteller. Deze verkregen gegevens zijn voor de verwerker onderhevig aan dezelfde GDPR-wetgeving. 

Het verwerkingsregister van Leybaert Wines is duidelijk en transparant.
De websitegegevens worden extern bewaard door Analyz-It, zij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de datagegevens en beschermen de privacy van de verkregen gegevens cfr de GPPR-wetgeving (verwerkingsovereenkomst Analyz-it te verkrijgen op vraag). Contactgegevens zijn Analyz-it BVBA, Research Campus 18 1.01, 3500 Hasselt; +32 (0)11743676; privacy@analyz-it.be.
De facturatiegegevens en de verkregen data worden extern bewaard door Admisol. Zij staan in voor de bescherming van de datagegevens en beschermen de privacy van de verkregen gegevens cfr de GDPR-wetgeving (verwerkingsovereenkomst Admisol te verkrijgen op vraag). Contactgegevens zijn Admisol NV, Victor Braeckmanlaan 367, 9040 Gent, +32 (0)92185185, info@admisol.com.
Via een beveiligd systeem kan er enkel door Leybaert Wines ingelogd worden op zowel het systeem van Analyz-it als het systeem van Admisol. De toegang tot de beide systemen door de systeembeheerder zelf is op zijn beurt ook weer onderhevig aan de GDPR-wetgeving. De verkregen gegevens worden bijgevolg enkel gebruikt voor het doel waartoe ze verkregen zijn en worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan een derde partij. Het mailverkeer en mailgedrag op de website van Leybaert Wines wordt statistisch verwerkt in volledige anonimiteit. Deze verwerking laat Leybaert Wines enkel toe om na te gaan welke populaire pagina's zijn en waar onze klanten naar op zoek gaan. Het doel van deze statistische verwerking is om de website zelf attractiever en duidelijker te maken voor de bezoeker. Geen van de verkregen gegevens worden verkocht, doorgegeven of verhuurd aan een andere partij. Indien er een zich datalek voordoet of er zich een inbreuk voordoet die een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van personen wordt dit gemeld aan de verantwoordelijke overheidsdienst binnen de 72u en aan de betrokken persoon.